Woningcorperatie Staedion is in 2008 een afdeling conceptontwikkeling gestart. Met een klein team, onder leiding van Martin Verwoest, zijn verkenningen gedaan naar de kwaliteiten en potenties van diverse binnenstedelijke locaties.  De werkwijze was improviserend. Met schetsen, tekeningen, maquettes en collages werd locatie-ontwikkelaars inzicht geboden in de mogelijkheden van ruimte en programma.

West8.html
West8.html