In 1946 presenteerde een groep Haagse architecten hun Plan 2000. De plannen zijn al tijdens de bezetting gemaakt, in de overtuiging dat de vrede zou komen en dat dan een andere tijd zou aanbreken. Die andere tijd zou ook een ander licht werpen op het vraagstuk van de stad. De bezetting was voor hen dan ook een schakelperiode, een tijd waarin de transformatie naar een andere realiteit wordt voorbereid. Het is verleidelijk ook de huidige economische crisis te zien als zo’n schakelperiode, waarin een andere realiteit aan het ontstaan is. Een nieuw elan is noodzakelijk. Hoe zou dat nieuwe elan er voor Den Haag uitzien?

Illustratie: Plan 2000. Bewerking S&R

Denkfort.html
Alles_van_waarde_is_weerloos.html
Alles_van_waarde_is_weerloos.html
Denkfort.html

Het essay is een uitnodiging de stad grondig te onderzoeken. En wellicht een toekomst perspectief te schetsen. Enthousiasme is het criterium. Dus leeftijd, professie, sekse, nationaliteit, maakt geen verschil. Trends, vraagstukken, noties en emoties bereiden u voor.

Denkfort.html
Denkfort.html
Denkfort.html
Alles_van_waarde_is_weerloos.html
Alles_van_waarde_is_weerloos.html
Denkfort.html