De locatie is gelegen aan de Plas van Reef, nabij treinstation Ypenburgh. In opdracht van De Vries Consultancy, is een snelle studie gedaan naar de capaciteit van de locatie. Gebaseerd op drie ruimtelijke modellen: hoven, torens, wand. De plas is beschouwd als voornaamste omgevingskwaliteit. De resultaten zijn geheel in maquettevorm gepresenteerd.

Stadsregio.html
Snelweg.html
Snelweg.html
Stadsregio.html