In 2016 is het 20 jaar geleden dat de Stelling van Amsterdam benoemd is tot UNESCO wereld erfgoed. UNESCO stelt de aanwijzing van werelderfgoederen, en het behoud dat daarmee wordt beoogd, uitdrukkelijk in het teken van de stimulering van dat vredesklimaat. Met Jan de Graaf agenderen we een programma waarin de koppeling - werelderfgoed-wereldoorlog- wereldvrede - wordt onderzocht. De rode draad van het Programma is de vraag ‘hoe kan de Stelling van Amsterdam als UNESCO-werelderfgoed, bijdragen aan het bevorderen van onderwijs, wetenschap en cultuur, ten dienst van een duurzaam vredesklimaat?’ Het programma bestaat uit verschillende projecten, die vorm krijgen van 2014 tot 2018: 2014: opening van de vernieuwde Historische Tentoonstelling in het Kunstfort bij Vijfhuizen; 2015: re-enactment, een cadeau voor 10 jaar Kunstfort; 2016, 10 jaar UNESCO-erfgoed: een internationaal symposium, locatie de Genieloods bij het Kunstfort; 2017: MADness; 2018: Touring for peace, een digitaal panorama, 135 km in het rond.

Gevonden_in_de_hemel.html
Gevonden_in_de_hemel.html
Gevonden_in_de_hemel.html
Crisis_als_schakelmoment.html
Crisis_als_schakelmoment.html
Gevonden_in_de_hemel.html