Wonen aan het water is het thema van Gantel de Baak. Op een smalle strook aan de Gantel worden circa 90 woningen gebouwd in drie sferen: rond een binnenhaventje (1), op een eiland (2), of op het land (3). Het karakter van de locatie is dat van een tuinwijk: lommerrijk, met doorzichten en ingetogen architectuur. De woningen worden door particulieren gerealiseerd, op basis van een kavelpaspoort. Hierop zijn alle in acht te nemen regels t.a.v. situering en massa weergegeven. Een architectuurstijl is niet bepaald. Ondersteuning 3TO.

Duingeest.html
Tuinveld.html
Tuinveld.html
Duingeest.html