Das_Glashaus.html
Das_Glashaus.html
Das_Glashaus.html
Denkfort.html
Denkfort.html
Das_Glashaus.html

Atlas draagt het hemelgewelf, als straf van Zeus. Vanaf het paleis op de Dam aanschouwt hij het aards gekrioel. Mercator leende zijn naam voor een verzameling kaarten van de kosmos: hemel en aarde. Bos werd de nieuwe mercator. Uit mijn schoolatlas was de hemel weggelaten.

Alle planeten op een lijn, betekent dat de wereld vergaat. Dit waandenkbeeld was voor Eise Eisinga aanleiding het heelal te verklaren met een schaalmodel. In Franeker verbouwde hij het plafond van de woonkamer tot een Planetarium, schaal 1:1-11de. Ofwel 1mm staat voor 1 miljoen kilometer. Vrouw en kinderen moeten veel van hem gehouden hebben, want Eise was zeven jaar in de weer. Het raderwerk dat dit alles in beweging houdt is ingebouwd in plafond en kasten, waarbij de slinger door de bedstee gaat. De regelmaat van het heelal begeleidde de slaap van het gezin.

Mercator maakte steeds twee globes, een van de aarde en een van de hemel. Het een kan niet zonder het ander. Gevonden in de Hemel is een studie naar de relatie tussen beide, tussen aardse en hemelse zaken. De studie wordt vastgelegd in woord en beeld, waarbij steeds de blik is gericht op zowel de hemel als de aarde.