Het aanbod aan ontwerpbureaus is groot en divers. Sommige bureaus hebben zich gespecialiseerd, maar de meesten zullen aangeven alle soorten plannen te kunnen maken. In de praktijk blijkt echter dat niet zozeer de schaal of plansoort bepalend is, maar de wijze waarop de ontwerpers met de opgave omgaan. Bij de keus voor een ontwerper of bureau is van belang dat deze goed aansluit bij de opgave.

Introductie is een service om opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar te brengen op basis van een project. Bijvoorbeeld door een specifieke ontwerper te introduceren, of een selectie van bureaus op te stellen. Het is ook mogelijk een competitie te organiseren.
Tevens kan worden geadviseerd over de wijze waarop de opdracht wordt geformuleerd.