Twee jaar bij Kuiper Compagnons als hoofd van team 2, met daarnaast het projectleiderschap van diverse projecten. Het hier gepresenteerde is een selectie.

HSL

studie naar de integratie van maken, aanleggen en inpassen. Met Moniek

Toebosch, Fens Priest, Charles Vos en Arjan Pruijssers.

Berlijn

Prijsvraag Lichter-felde. Met Aad de Graaf

Vathorst

projectleider atelier Vathorst met KC en West 8.

Opstellen Masterplan en Ontwikkelingsplan.

DH.html
3TO.html
3TO.html
DH.html