De kustlocatie voor Den Haag is reeds lang onderwerp van studie. Dit voorstel is gebaseerd op Judo: gebruik de kracht van de tegenstander, in dit geval de zee, om land te maken. Door strekdammen aan te leggen ontstaat verzanding. Met vorm, lengte en richting kan worden geëxperimenteerd.[Met Ton Hinse]

Voordijkshoorn.html
Porto.html
Porto.html
Voordijkshoorn.html