Ladder_en_koord.html
Ladder_en_koord.html
Ladder_en_koord.html
Kusttijd.html
Kusttijd.html
Ladder_en_koord.html

Grillig
lawaai
grensgebied
onrust
oorlog
romantiek
begraafplaats
mededogen
thuis
vreemdeling
strand

“Geen pijnboom werd gekapt, geen hout uit bergen uitgezet / op wegen over zee om vreemde landen te bevaren; de mensen kenden nog niet anders dan hun eigen kust. Geen diep gegraven grachten singelden rond vestingsteden, / geen strakke koperen krijgstrompet, geen kromme koperhoorn, geen helmen, zwaarden zag je; zonder noodzaak van een leger / leefden de mensen veilig in een aangename rust, ...”
Ovidius; Metamorphosen; Amsterdam 1993; p19. Vertaald door M. d’Hane-Scheltema