De locatie is een kwadrant van een ontwikkeling aan de oostzijde van de kern De Lier. Liermolen wordt ontsloten via een centraal gelegen singel met grondgebonden woningen die als zelfstandige panden te herkennen zijn. Aan weerszijde van de singel liggen twee woonbuurtjes met voornamelijk grondgebonden rijwoningen. De singel splitst en omsluit een eiland. Dit eiland vormt de overgang naar de rand langs de centrale parkzone Voor de parkzone is een grote ruimte gereserveerd. Een unieke combinatie van waterberging, recreatie en ecologie. Langs de parkzone zijn de appartementen gesitueerd in zelfstandige volumen. De woonstraatjes aan de oostzijde zijn voor langzaam verkeer aangesloten op de Vreeburchlaan. Ondersteuning 3TO.

Openbare_ruimte_Liermolen.html
Duingeest.html
Duingeest.html
Openbare_ruimte_Liermolen.html