De woningbouwlocaties in de Poelzone (Westland) worden ontwikkeld door ONW: Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland bv. Een PPS-constructie met BNG-gebiedsontwikkeling, de Gemeente Westland, de Provincie Zuid Holland en het Hoogheemraadschap Delfland. In de structuurvisie Poelzone zijn de criteria voor de ontwikkeling van de locaties aangegeven. Op basis hiervan is voor elke locatie een stedenbouwkundig masterplan gemaakt. Aangevuld met beeldrichtlijnen voor de bebouwing en de openbare ruimte.

Poelpolder.html
Poelzone.html
Poelzone.html
Poelpolder.html