In opdracht van de Gemeente Westland is een nieuw ontwikkelingskader geschetst voor de kwadranten 3 en 4 van de oostelijke uitbreiding van de kern De Lier. Aansluitend op het bestaande 1e kwadrant (Molensloot West) en het geplande 2e kwadrant (Liermolen). Aanleiding is een nieuwe ontsluiting: de Oostelijke Randweg. De weg is ingepast langs de Blakervaart, met een zone voor ecologie en waterberging. De kwadranten zijn geschakeld rond een centrale groenzone (oost - west) en een langzaamverkeersroute (noord - zuid). Deze heeft het karakter van een tuinderslaantje, met vrijstaande woningen en groene tuinen. Het nieuwe ontwikkelingskader doet uitspraken over structurerende elementen als groen, water en ontsluiting. En over verbindingen, relaties, verkavelingsvormen en programma.

Geluid_en_wonen.html
Geluid_en_wonen.html
Conceptontwikkeling.html
Conceptontwikkeling.html