Voor Liermolen is een catalogus voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- koppeling van groen en water: de elementen versterken elkaar;

- groene uitstraling meteen bij de entree;

- zo veel mogelijk parkeren op eigen terrein. Daardoor is de stilstaande auto niet dominant aanwezig;

- beleving van de ruimte zo dicht mogelijk bij huis. Dus bomen in de straat, korte straatjes en de grotere 

  groene delen niet verder dan om de hoek;

- continuïteit van groen en water;

- eenvoudige maar doelmatig inrichting met verbijzonderingen als kade, eilanden, boomgroepen of solitairen;

- goede en veilige speelplekken voor verschillende leeftijden;

- aantrekkelijke fietsverbindingen.

Snelweg.html
Liermolen.html
Liermolen.html
Snelweg.html