Voor de locatie is een haalbaarheidsstudie verricht. Uitgangspunten waren o.a. de bouw van circa 1000 woningen en de aanleg van een park in combinatie met een piekberging voor water van 75.000m3. Een integrale benadering van de opgave was van belang. Ruimtelijke kwaliteit, gebruikswaarde en natuurwaarde waren daarbij belangrijke peilers. Het plan gaat uit van een berging op het boezemwater. De polder wordt daarmee opgeheven. Daarmee is de bergingscapaciteit altijd beschikbaar, in tegenstelling tot een piekberging. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan het watersysteem, ook in tijden van droogte. Met circa 22  hectare water op boezempeil kunnen zeer veel woningen aan vaarwater worden gerealiseerd. Het model daagt uit tot innovatie om het wonen in, op en aan het water in relatief hoge dichtheid te realiseren. Door het gebied wordt een ecologische verbinding gerealiseerd. De haalbaarheidsstudie is met landschapsarchitect Ben Kuipers gemaakt.

Tuinveld.html
ONW_Locaties.html
ONW_Locaties.html
Tuinveld.html