Onder verantwoordelijkheid van de sector Ruimte Bouwen Milieu (RBM) van de Gemeente Westland is een visie opgesteld voor de Poelzone. Kern van de visie is een ecologisch-recreatieve verbinding van Staelduin naar Arendsduin. Versterking van de waterhuishouding en beleving van water is eveneens onderdeel van de visie. Aan de Poelzone zijn vier woningbouwlocaties geprojecteerd: Poelpolder (thans Het Nieuwe Water), Tuinveld, Gantel de Baak en Duingeest. Voor deze locaties zijn kwaliteitscriteria opgesteld.

ONW_Locaties.html
ONW_Locaties.html