Een kleine, open, parkachtige ruimte ligt aan de Boulevard van Porto. Er gebeurt niets. Met studenten van verschillende nationaliteiten is in het kader van Coast Wise Europe een verkenning gedaan naar kansen om deze ruimte te betrekken bij de dynamiek en verblijf aan zee. Die kansen zijn een park, een pretpark en een complex van congres, sport en wonen, aan de rand van het park.

Kust.html
Ruhr.html
Ruhr.html
Kust.html