In de Masterclass Regionaal Ontwerp is een vergelijking gemaakt tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Geanalyseerd zijn de aanjagers van economie en vestigingsvoorkeuren. De groene corridors door het Ruhrgebied bieden goede kansen de leegloop te keren. Voorwaarden zijn a] beter benutten van het netwerk op primair en secundair niveau; b] schaalvergroting van het netwerk en c] coalitie-vorming juist op locale schaal (gemeente, bedrijven, instellingen).

Porto.html
Stadsregio.html
Stadsregio.html
Porto.html