S&R staat voor Stad en Regio, de schaalniveaus waarop de werkzaamheden van het bureau zijn gericht. Tussen structuur en detail, tussen globaal en gedetailleerd. Dat vraagt om verschillende wijze van benaderen. Niet alleen ruimtelijk. Ook de instrumenten zijn verschillend. En de wijze van presenteren. De werkzaamheden bestaan uit ontwerpen [O], analyse van plannen [A], bemiddeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer [I], naast de samenwerking met andere bureaus [W].


Studio Ruimtebeeld [S] is de plek voor verkenningen, onderzoek, experimenten, gedachten en commentaren. En voor verhalen uiteraard.


Robert Schütte