Ten behoeve van internationale uitwisselingen is voor het Stadsgewest Haaglanden een inzending verzorgd over de thema’s van de regio. Een zoektocht naar de verbeelding van complexe materies heeft geleid tot een kaartbeeld met kansen en bedreigingen. Deze zijn als semaforen in het landschap van de regio geplaatst. Aangeduid is steeds de stand van zaken en de gewenste ontwikkeling per thema: bereikbaarheid, waterhuishouding, werkgelegenheid enz. [Met Nicola Körnig]

Ruhr.html
Deelgebied_20.html
Deelgebied_20.html
Ruhr.html