Een nieuwe woningbouwlocatie voor Delft, in de Harnaschpolder. Een waterrijk woonmilieu door versterking en uitbreiding van de bestaande slotenstructuur. Een brede watergang verbindt het parkje Hof van Delft met de locatie. Centraal in de wijk ligt een dijk (Dijkhoornseweg) met de flankerende Lookwetering. Ondersteuning 3TO.

Slachthuisterrein.html
Kust.html
Kust.html
Slachthuisterrein.html