Overheden en particuliere partijen maken plannen voor de ontwikkeling van locaties. Daarbij worden andere partijen gevraagd in de ontwikkeling te participeren.  Voor de gevraagde partij is het van belang het aangeboden plan te doorgronden.

De plananalyse is een rapportage over de sterke en zwakke punten van een plan. Dat kan een stedenbouwkundig plan zijn, een structuurplan, een beeldkwaliteitplan enz. Daarbij wordt aangegeven wat de mogelijkheden en risico’s zijn. Indien gewenst aangevuld met praktijkvoorbeelden en suggesties. De analyse kan worden uitgevoerd als een “quick-scan”. Dus eenvoudig te organiseren (geen vergaderingen, alles via de mail), overzichtelijke kosten en op korte termijn.