Stedenbouw in Den Haag is balanceren tussen behoud en vernieuwing. Niet alleen met betrekking tot de bestaande structuren en gebouwen. Ook ten aanzien van werkwijzen en verantwoordelijk-heden. Van assistent tot stedenbouwkundige en van Historisch stadsdeel tot de Binckhorst, heeft de ontwerper steeds een plaats moeten veroveren tussen beheer en management en tussen bestuur en bevolking.

KC.html
KC.html
KC.html
KC.html