Een geluidsscherm wordt over het algemeen geassocieerd met verkeer. Vormgeving en materiaal komen uit de taal van de infrastructuur. Voor een woonwijk zou deze de associatie moeten oproepen van een gevel. In het Westland kan nog een andere associatie worden gemaakt die de inwoners in ieder geval waarderen: de kas. Voor een geluidbelaste locatie in het Westland is de toepassing van dit beeld onderzocht. Daarbij is een tussenzone geïntroduceerd. Dit biedt mogelijkheden voor afwisseling in architectuur, voor het creëren van extra ruimten en voor een aantrekkelijk energieconcept. Het betreft de uitgifte van kavels, waarop de particulier zijn woning bouwt. Dus een combinatie van

projectmatige aanpak (de geluidwering) en individuele wensen (het woonhuis). Dit heeft geresulteerd in de organisatie van het proces door zonering van verantwoordelijkheden. De aanleg van de geluidswering door de ontwikkelaar en de bouw van de woning door de koper. Hierdoor hoeft de vrijheid van de koper niet te worden belemmerd. Verschillende stekkers passen in hetzelfde stopcontact. I.s.m. 3TO.

Slachthuisterrein.html
Slachthuisterrein.html
Oostelijke_randweg.html
Oostelijke_randweg.html