Volgens Goethe zijn “wij mensen aangewezen op uitbreiding en beweging”. Horizontaal is dit gericht op verkenningen van de fysieke ruimte. Verticaal zoeken we naar vervolmaking van ons bestaan. Beide vereisen expedities. Ontdekkingstochten hebben de wereld in kaart gebracht en de levensruimte vergroot. De horizontale spanning is opgelost in mondialisering. De verticale spanning echter wordt vermeden. De expeditie blijft steken in het comfortabel basiskamp. Daar hebben we het plein als plek voor spirituele ontmoeting en uitwisseling vervangen door het stadion als ruimte voor samenscholing rond acrobatische demonstraties. Het risico van de val wordt vermeden; nog maar enkelen oefenen op het koord. Vrijheid is vrijblijvendheid, ons onderwezen op het  staatsdisciplineringsinstituut. Vrijheid is alleen nog voor degene die de moed heeft opnieuw in de wereld te komen.

Kuststrijd.html
Kuststrijd.html
Kort.html
Kort.html
Kuststrijd.html
Kuststrijd.html
Kort.html
Kort.html