In opdracht van het Stadsgewest Haaglanden is een studie gedaan naar de thematisering van de snelwegen in de regio. Op basis van een analyse van ruimtelijke en programmatische aspecten is een combinatie voorgesteld van een groene identiteit (A4: groene bermen, bloeiende bomen, hoog gras) met een rode (A12: gevarieerde bebouwing dicht op de weg). De studie is een vervolg op “Bouwen aan de snelweg”.

Deelgebied_20.html
Openbare_ruimte_Liermolen.html
Openbare_ruimte_Liermolen.html
Deelgebied_20.html